Revisie Richtlijnen

Studenten van de hele wereld raadplegen edufind.com voor dat ze een Engelse school kiezen. School revisies moeten op deze site zijn:

  • Gebaseerd op ervaringen direct van U van de school als student op die school. Generale discussies over een school of  beoordelingen van scholen waar vrienden van U of familie gestudeerd hebben zullen worden verwijderd.  Het is acceptabel als ouders om een revisie van uw kind te plaatsen, als het kind jonger als 13 jaar is. Kinderen onder de 13 mogen niet hun revisies plaatsen op edufind.com.  Wij verbieden het in de naam van een student revisies te plaatsen, zelfs als deze revisies door de student zelf bij de school-site geplaatst zijn, aan het einde van een cursus evaluatie, of in elk ander formaat.
  • Beleefd en respectvol. Géén dreigementen, géén slecht spreken over, géén seksuele aanduidingen, géén  haatvolle preken, of andere inhouden die niet gewaardeerd worden door onze studenten.
  • Relevant zijn voor andere studenten die binnen korte tijd op de school gaan studeren of dit overwegen.
  • Niet-commercieel. U kunt niet uw revisie gebruiken om een andere school, product of service te promoten. U kunt niet uw revisie tegen betaling plaatsen, of tegen korting, of tegen elk ander commercieel aanbod.
  • Uniek en origineel. Schrijf uw revisie met uw eigen woorden. Kopieer niet de revisie van andere studenten en kopieer niet de tekst van de school-website.
  • Leesbaar. Gebruik standaard grammatica en spelling, limiteer het gebruik van alles in HOOFDLETTERS, en vermijdt overdreven tekengebruik. In een revisie leesbaar voor anderen, is dit niet gebruikelijk.
  • Correct e-mail adres. Wij moeten contact op kunnen nemen om U te bevestigen dat uw revisie geplaatst is. 
 

Edufind heeft het recht een revisie te verwijderen op elk moment voor welke reden dan ook. De geplaatste revisies op Edufind zijn subjectieve persoonlijke meningen. De meningen uitgedrukt in revisies zijn die van Edufind gebruikers en niet die van Edufind leden. Wij bevestigen géén van deze meningen uitgedrukt van de revisie-plaatser. In overeenstemming met uw informatiebeschermings richtlijnen, Edufind geeft géén persoonlijke informatie verder.